Výstupy

Po konferenci bude vydán pokonferenční sborník s příspěvky účastníků konference, které prošly recenzním řízením s pozitivním výsledkem.