O konferenci

Velvyslanectví Polské republiky v Praze přijalo čestný patronát nad konferencí.

Naše doba přeje výměně zkušeností a vědeckým cestám. Paleta možností, jež se dnešním badatelům nabízejí, je nesrovnatelně větší, než tomu bylo u přechozích generací. Paradoxně však nárůst možností doprovází stále užší specializace a s ní spojená izolace. Voltairovská vize o „obdělávání vlastní zahrady” se pro nás stává realitou a vede k postupné izolaci, jak vědců od společnosti, tak i odborníků mezi sebou, v rámci vlastních zahrádek: pečlivě obdělávaných, ale malinkých.

Sedmdesát let existence polonistiky v Olomouci je pro nás dobrou příležitostí, abychom se Vás zeptali na Vaši aktuální práci a její cíle. Rádi bychom se také dozvěděli, co děláte pro to, aby Vaše vědecká práce měla smysl, odkud čerpáte sílu stát si za svým výzkumem ve světě, který se humanitním disciplínám vysmívá. Domníváme se totiž, že nezávisle na specifičnosti každého jednotlivého výzkumu si v podstatě všchni pokládáme podobné otázky a všichni máme podobné pochybnosti.

Proto bychom chtěli setkání v Olomouci věnovat příspěvkům, v nichž budete mít možnost představit ve zkratce svůj aktuální výzkum a podělit se o své úvahy nad jejich teleologií a metodologií. Věříme, že společné setkání osobností s různými výzkumnými obzory je v souladu s universitas – dnes již nepříliš módním a nepříliš nosným heslem společenství učitelů a žáků, mizejícím pod záplavou bodovacích systémů a rankingů.