Publikacja pokonferencyjna

Po konferencji będzie wydany tom pokonferencyjny poddany procesowi recenzyjnemu.