O konferencji

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze przejęła honorowy patronat nad konferencją

Nasze czasy sprzyjają teoretycznie wymianie doświadczeń i podróżom naukowym. Skala możliwości, jaka jest oferowana dzisiejszym badaczom jest nieporównywalnie większa niż w wypadku poprzednich generacji. Paradoksalnie jednak wzrostowi możliwości towarzyszy coraz węższa specjalizacji i towarzysząca jej izolacja. Wolterowska wizja „uprawy naszego ogródka” spełnia się na naszych oczach i prowadzi do postępującej izolacji – zarówno badaczy od społeczeństwa, jak i specjalistów w obrębie własnych ogródków – dobrze wypielęgnowanych, ale malutkich.70 lat istnienia polonistyki w Ołomuńcu chcielibyśmy uczynić okazją do postawienia pytań o Państwa aktualne prace i ich cel. Chcielibyśmy się dowiedzieć również, w jaki sposób usensawniają Państwo swoją własną pracę naukową, skąd czerpią siły, by świecie naigrującym się dyscyplin humanistycznych nie tracić poczucia sensowności prowadzenia tych badań. Wychodzimy bowiem z założenia, że niezależnie od specyfiki poszczególnych badań wszyscy stawiamy w zasadzie podobne do siebie pytania i wszyscy mamy podobne wątpliwości.
Dlatego też spotkanie w Ołomuńcu chcielibyśmy poświęcić na referaty, w których przedstawią Państwo skrótowo swoje aktualne badania i podzielą się przemyśleniami nad ich teleologią i metodologią. Wierzymy, że wspólne spotkanie osób o różnych horyzontach badawczych wpisuje się w dziś już niezbyt modne i niezbyt nośne hasło wspólnoty nauczycieli i uczniów – klasycznego universitas, które niknie gdzieś pomiędzy kolejnymi punktami i rankingami.