Kontakt

Komitet organizacyjny konferencji

doc. PhDr. Ivana Dobrotová, Ph.D.

dr Michał Hanczakowski

Mgr. Jan Jeništa, Ph.D.

Mgr. Aleksandra Starzyńska

Katedra slavistiky – sekce polonistiky
Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Křížkovského 10
771 80 Olomouc Czech Republic

e-mail: pl70@upol.cz
tel: +420 585 63 3543
fax +420 585 633 000
www.pl70.upol.cz , www.slavistika.upol.cz