Program

Ramowy program konferencji tutaj

Nasze spotkanie będzie się odbywać w trzech sekcjach tematycznych:

  • Językoznawstwo i glottodydaktyka (pod kierunkiem doc. Ivany Dobrotowej)
  • Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, antropologia (pod kierunkiem dra Michała Hanczakowskiego)
  • Przekład (pod kierunkiem dra Jana Jeniszty).