Ważne terminy

Deadline na zgłoszenie uczestnictwa: do 30. 6. 2017

Termin konferencji: 12. – 13. 10. 2017

Termin nadsyłania artykułów do tomu pokonferencyjnego: do 15. 11. 2017